Termínované vklady - porovnanie

Zaujíma vás, ktorá banka ponúka najvyšší úrok na termínovanom vklade? Kam vložiť peniaze, aby ste dostali čo najviac? Vyberte si banku a príslušnú menu a na BANKY.sk dostanete prehľad o aktuálnych úrokových sadzbách.

Ak si zvolíte napr. kombináciu "Všetky banky" a "EUR" dostane úplný prehľad aktuálnych úrokových sadzieb bánk a môžete si ich tak jednoducho porovnať.
  POROVNANIE ÚROKOVÝCH SADZIEB NA TERMÍNOVANÝCH VKLADOCH365 banka

EUR
Mena Vkladové pásmo úroková sadzba v % p.a.
EUR od do 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R
500- 0,01% 0,02% 0,20% 0.5%/2%*
R - rok
*Zvýhodnené úroky platia ak máte zriadený Účet plus, každý mesiac z neho zaplatíte 300 EUR mesačne kartou, prevodmi cez internet banking alebo trvalými príkazmi a inkasom. Zvýhodnený úrok platí len na vklad max. 100 000 eur.
Platné od: 1.7.2022

BKS Bank AG

EUR
Mena Vkladové pásmo úroková sadzba v % p.a.
EUR od do 1 M 3 M 6 M 12 M 24 M36 M
30009999,99 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,3%
1000049999,99 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,35% 0,35%
50000 individuálna úroková sadzba
M - mesiac
Platné od: 5.5.2021

ČSOB

EUR
Mena Vkladové pásmo   úroková sadzba v % p.a.
EUR od do min. vkladmin. zostatok 1 M 3 M 6 M 12 M
500- 500500 - 0,01% 0,01% 0,01%
M - mesiac
Úroková sadzba pre viazanosť 24M 0,10% a pre viazanosť 36M je 0,10%.
Platné od: 16.7.2022

Fio banka

EUR
Mena Vkladové pásmo úroková sadzba v % p.a.
EUR od do 1 M 3 M 6 M 12 M 24 M36 M
0 0,02% 0,03% 0,04% 0,06% 0,09% 0,12%
M - mesiac
Minimálny zostatok vkladového účtu je 100 EUR
Platné od: 1.7.2022

J&T Banka

EUR
Mena Vkladové pásmo úroková sadzba v % p.a.
EUR od do 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R
3 000 €- 0,80%* 1,50% 2,00% 2,20% 2,50%
R - rok
* Pri investičnom vklade banka ponúka úrokové sadzby zvýhodnené o: 70/30 -> + 0.2%, 50/50-> + 0.4%, 30/70-> + 0.6%. J&T banka ponúka TV i s ďalšími viazanosťami.
Platné od: 7.7.2022

mBank

EUR
Mena Vkladové pásmo úroková sadzba v % p.a.
EUR od do 1 M 3 M 6 M 12 M 24 M36 M
200- - 0,01% 0,01% 0,10% - -
M - mesiac
Platné od: 28.6.2022

Poštová banka

EUR
Mena Vkladové pásmo úroková sadzba v % p.a.
EUR od do 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R
500 vrátane 0,01% 0,05% 0,20% 0,50%* -
R - rok
* Zvýhodnená sadzba platí v prípade splanenia podmienok kampane Termínovaný vklad s úrokom 2%. Povinný minimálny vklad/zostatok na TV je 1 EUR. Vklady do výšky 499,99 sú úročené sadzbou 0,01 %.
Platné od: 1.7.2022

Prima banka

EUR
Mena Vkladové pásmo úroková sadzba v % p.a.
EUR od do 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R
500- 0,01% / 0,51% 0,30% / 0,80% 0,5% / 1,00% 0,7% / 1,20%* 0,9% / 1,40%*
R - rok
*Zvýhodnené úroky platia ak máte zriadený Osobný účet.
Platné od: 23.7.2022

Privatbanka

EUR
Mena Privatbanka FIX Konto úroková sadzba v % p.a.
EUR od do 1 M 3 M 6 M 12 M 24 M36 M
250- 0,05% 0,10% 0,20% 0,50% 1,35% 1,60%
M - mesiac
Úroková sadzba pre viazanosť 4 roky je 1,7% p.a. a pre 5 rokov 1,8% p.a. Možnosť zriadiť si termínovaný účet aj v iných viazanostiach.
Platné od: 12.7.2022

Raiffeisen banka

EUR
Mena Vkladové pásmo úroková sadzba v % p.a.
EUR od do 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R
0,10% 0,15% 0,20%
R - rok
Platné od: 27.7.2022

Slovenská sporiteľňa

EUR
Mena Vkladové pásmo úroková sadzba v % p.a.
EUR od do 1 M 3 M 6 M 12 M 24 M36 M
500 0,01% 0,01% 0,01%
M - mesiac
Platné od: 19.3.2022

Tatra banka

EUR
Mena Vkladové pásmo úroková sadzba v % p.a.
EUR od do 1 M 3 M 6 M 12 M 24 M36 M
0,00329 999 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
M - mesiac
Pozn. Možná individuálna úrok. sadzba v závislosti od výšky a dĺžky viazanosti vkladu
Platné od: 1.2.2021

UniCredit Bank

EUR
Mena Vkladové pásmo úroková sadzba v % p.a.
EUR od do 1 M 3 M 6 M 12 M 24 M36 M
0100 000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
M - mesiac
Platné od: 1.5.2020

VÚB

EUR
Mena Vkladové pásmo úroková sadzba v % p.a.
EUR od do 1 M 3 M 6 M 12 M 24 M36 M
169999,99 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
70000- Úrok. sadzby sa stanovujú individuálne na Obchodnom mieste VÚB a.s.
M - mesiac
Platné od: 01.05.2021

Pozrite si tiež:

Termínované vklady slúžia na dočasné zúročenie voľných peňažných prostriedkov. Lehota viazanosti vkladu a výška vloženej sumy sú pre samotné úročenie určujúce. Vo všeobecnosti platí: čím dlhšia viazanosť a čím vyššia vložená suma, tým vyššie úročenie vkladu. Termínovaný vklad je vhodný pre ľudí, ktorí si plánujú vložiť určitú sumu peňazí na vopred stanovenú dobu (viazanosti).

Termínovaný vklad môže byť buď jednorazový alebo automaticky obnovovaný. Jednorazový termínovaný vklad zaniká v termíne svojej viazanosti. Vkladateľ sa pri založení termínovaného vkladu rozhodne, či po skončení splatnosti sa vklad automaticky obnoví na rovnaké obdobie, alebo sa ukončí a prostriedky aj s úrokmi sa prevedú na bežný účet. Predčasné výbery z termínovaného vkladu pred uplynutím lehoty viazanosti sú zväčša spoplatňované. Tieto poplatky sú vo forme časti zarobených úrokov, prípadne niektoré banky strhnú aj celý úrok. Peniaze uložené na termínovanom vklade podliehajú ochrane v zmysle Zákona o ochrane vkladov.

Zdroj: webové stránky bánk, Aktualizované: 1.8.2022
Uvedené informácie sú pravidelne aktualizované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za ich správnosť portál BANKY.sk neručí.