UniCredit Bank zvýšila vlani v Česku a na Slovensku zisk o vyše desatinu

06.02.2020 (13:40)

Prevádzkové výnosy UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia stúpli o 4,6 % na 826 mil. eur.

Talianskej skupine UniCredit sa vlani na Slovensku a v Českej republike darilo. Čistý zisk jej lokálnej pobočky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia totiž podľa údajov zverejnených materskou bankou v minulom roku dosiahol 392 mil. eur, čo znamenalo medziročné zlepšenie o 12,4 %. Prevádzkové výnosy banky stúpli o 4,6 % na 826 mil. eur.

Česko-slovenskému UniCreditu sa pritom v minulom roku darilo zvyšovať príjmy vo všetkých kategóriách výnosov. Podstatnú časť tvoria čisté úrokové výnosy, ktoré stúpli o 2,4 % na 567 mil. eur. Čisté príjmy z poplatkov a provízií sa zase oproti roku 2018 zvýšili o 3,1 % na 157 mil. eur a príjmy z obchodovania sa navýšili až o 19,4 % na 92 mil. eur. Zvyšok tvorili ostatné výnosy.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia v minulom roku evidoval výrazný nárast objemu vkladov. Tie totiž dosiahli 16,238 mld. eur a oproti roku 2018 sa zvýšili až o 11,6 %. Na druhej strane objem poskytnutých úverov sa medziročne zvýšil o 8,4 % na 17,319 mld. eur.

Na Slovensku pôsobí banka ako UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky, ktorá vznikla 1. decembra 2013. Na slovenskom trhu však banka pôsobí od júla 1990, odvtedy prešla viacerými zmenami názvov a vlastníckej štruktúry. Predstavenstvo skupiny UniCredit schválilo projekt zlúčenia dcérskych spoločností v Českej republike a na Slovensku do jednej cezhraničnej banky 13. novembra 2012.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák