Produkty

Spotrebné úvery


BankaUniCredit Bank
Názov produktuPRESTO úver
Druh úverubezúčelový spotrebný úver
Minimálna výška úveru650 €
Maximálna výška úveru40000 €
Minimálna doba splácania12 m.
Maximálna doba splácania96 m.
Úroková sadzba p.a.od 5,99 %
Poplatok za poskytnutie úveru 50 €
Podmienky pre získanie úveru Fyzická osoba - občan SR alebo cudzí štátny príslušník s trvalým, resp. prechodným pobytom na území SR; Vek  od 18 rokov; Pravidelný mesačný príjem min. vo výške 280 €.
Doklady potrebné k vybaveniu úveru dva doklady totožnosti, doklad preukazujúci súčasnú adresu (napr. faktúra za telefón, doklad o zaplatení SIPO alebo výpis z bankového účtu)
Poznámka Uvedená úroková sadzba platí pre úvery nad 4 000 eur. Úvery do 4 000 eur majú sadzbu o 1% vyššiu.
Akciové ponuky bánk na úvery
Zabezpečenie / Ručenie dohoda o zrážkach zo mzdy nad 3300 € (v prípade príjmu zo závislej činnosti); ručiteľ v prípade výšky úveru nad 20 000 €, ak ide o žiadateľa jednotlivca; nad 10 000 EUR môže byť vyžadovaný spolužiadateľ; Finančná zábezpeka vo výške 100% (ak si klient zvolí tento typ zabezpečenia, neuzatvára sa dohoda o zrážkach zo mzdy).
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 35,00 €
Predčasné splatenie pri zostávajúcej splatnosti úveru nad 1 rok: 1%
pri zostávajúcej splatnosti úveru do 1 roka vrátane: 0,5%
Sankčná úroková sadzba p.a. 5% + základná úroková sadzba ECB
Upomienka / Výzva skutočné náklady súvisiace so zaslaním
Sadzobník platný od1.8.2024
Úrokové sadzby platné od25.6.2024