Úrad pre reguláciu sieťových odvetví navrhol vláde definíciu energetickej chudoby, týkala by sa asi 150-tisíc domácností

18.09.2023 (18:00)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) navrhol vláde konkrétnu definíciu energetickej chudoby. Zohľadňuje počet členov v domácnosti, ako aj porovnanie príjmov a výdavkov domácnosti.

Na základe predbežných odhadov by pod takúto definíciu energetickej chudoby mohlo spadať približne 150-tisíc domácností na Slovensku. Z celkového množstva to predstavuje asi 8,2 %.

„Navrhovaná definícia by mohla napomôcť vláde pripraviť adresné opatrenia pri zmiernení dopadov energetickej krízy pre zraniteľné skupiny domácností. Aj napriek zásadnému poklesu v uplynulom období sú totiž súčasné trhové ceny energií stále oveľa vyššie ako boli pred krízou. Využitie návrhov z predloženého dokumentu by mohlo pomôcť ohrozeným domácnostiam už v nadchádzajúcej vykurovacej sezóne,“ uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris.

Domácnosť je podľa návrhu ohrozená energetickou chudobou vtedy, ak jej po úhrade nákladov na základnú úroveň spotreby energií a vody, zostane menej než 1,5-násobok životného minima a súčasne jej celkový čistý ročný príjem za predchádzajúci rok, prepočítaný na počet členov domácnosti, je menší ako národný medián. Ohrozená je aj domácnosť, ak jej ročné náklady na energie za predchádzajúci kalendárny rok sú pod polovicou národného mediánu a súčasne jej celkový čistý ročný ekvivalentný disponibilný príjem za predchádzajúci kalendárny rok je nižší ako 60 % národného mediánu. Zároveň sa energetická chudoba týka aj domácností bez fyzického prístupu k dodávke elektriny.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia