V druhom pilieri si sporí 1,72 milióna ľudí, za rok v ňom pribudlo 63-tisíc sporiteľov

05.05.2022 (18:10)

Kým celkový počet účastníkov druhého piliera stúpa, počet sporiteľov, ktorí investujú v dlhopisových fondoch, postupne klesá.

Ku koncu apríla tohto roka si na dôchodok v druhom penzijnom pilieri sporilo 1 milión 720,6 tisíca ľudí. V porovnaní s koncom apríla minulého roka v systéme starobného dôchodkového sporenia pribudlo 63-tisíc osôb. Informovala o tom Asociácia dôchodkových správcovských spoločností.

Vo výlučne konzervatívnom dlhopisovom fonde sa na konci minulého mesiaca nachádzali úspory 902,8 tisíca osôb, v niektorom z indexových fondov investovalo 341,5 tisíca ľudí, takmer 185-tisíc sporiteľov si zvolilo rastový fond a 26,1 tisíca sporiteľov malo peniaze uložené v zmiešanom fonde. V dvoch fondoch súčasne investovalo ku koncu apríla tohto roka 263,5 tisíca sporiteľov, pričom jeden z týchto fondov musí byť zo zákona garantovaný dlhopisový fond. Najčastejšie ide o kombináciu dlhopisového a akciového fondu.

Kým celkový počet účastníkov druhého piliera stúpa, počet sporiteľov, ktorí investujú v dlhopisových fondoch, postupne mierne klesá. Ku koncu roka 2020 malo v dlhopisových fondoch svoje penzijné úspory uložených 970,5 tisíca ľudí, ku koncu apríla tohto roka to bolo spomínaných 902,8 tisíca sporiteľov. Ku koncu roka 2020 tak bolo v konzervatívnych fondoch 59 percent z celkového počtu sporiteľov, ku koncu apríla tohto roka tento podiel klesol na 52,5 percenta.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák