Výkonnosť fondov DSS

 

Dlhopisové dôchodkové fondy
 

Akciové dôchodkové fondy
 

Indexové dôchodkové fondy
 

Zmiešané dôchodkové fondy