Vykurovanie domácností tvorí na Slovensku viac ako 70 percent všetkých emisií prachových častíc

14.01.2022 (18:40)

Problémom sú najmä vysokoemisné vykurovacie zariadenia, ale tiež používanie nekvalitného paliva.

Vykurovanie domácností sa na Slovensku podieľa na viac ako 70 percent všetkých emisií prachových častíc. Problémom sú najmä vysokoemisné vykurovacie zariadenia, ale tiež používanie nekvalitného paliva, nesprávna technika vykurovania či nízka energetická hospodárnosť domácností v podobe únikov tepla. Informuje o tom projekt Life IP – Zlepšenie kvality ovzdušia vo svojej brožúre.

„Lokálne kúreniská sú v zimných mesiacoch častou príčinou smogových situácií, teda krátkodobého ale extrémneho zhoršenia kvality ovzdušia. Situáciu zhoršujú aj nepriaznivé rozptylové podmienky, teplotné inverzie. Horské doliny a kotliny sú oblasťami, kde sa vyskytujú inverzie najsilnejšie a najdlhšie, a zároveň je tam vysoký podiel vykurovania tuhými palivami,” informuje projekt.

Z komínov totiž do ovzdušia unikajú látky, ktoré sú neprospešné pre zdravie. Prachové častice prenikajú vdýchnutím a v závislosti od veľkosti sa dostávajú následne do krvného obehu. Takto narúšajú procesy ľudského organizmu a postihujú dýchaciu, obehovú, nervovú a rozmnožovaciu sústavu. Pri nedokonalom spaľovaní sa do ovzdušia uvoľňuje aj rakovinotvorná látka benzo(a)pyrén.
 
Zdroj: SITA, Foto: Farah, Burst.shopify.com