Vysoká fluktuácia v bankách ohrozuje kvalitu starostlivosti o peniaze klientov

28.10.2019 (12:10)

Ukazuje sa, že vysoká miera fluktuácie zamestnancov v bankovom sektore je priamym dôsledkom nízkych miezd a nevyhovujúcich pracovných podmienok. A toto celé má dopad na kvalitu poskytovaných služieb pre klientov. Banková asociácia napriek tomu odmieta komunikovať so zástupcami zamestnancov.

Aj keď je slovenský bankový sektor vysoko ziskový a stabilný, na výške miezd zamestnancov sa to veľmi neodzrkadľuje. Za posledných osem mesiacov banky dosiahli zisk vo výške takmer 450 miliónov eur, no mzdy zamestnancov za prepážkou sa pohybujú od 750 do 1000 eur v hrubom.

Pre nízke mzdy majú banky permanentný problém nájsť kvalifikovaných uchádzačov so zodpovedajúcim vzdelaním. Situáciu kompenzujú tak, že akceptujú ľudí s nedostatočnou spôsobilosťou, ktorí mnohokrát ani nepoznajú základné ekonomické pojmy a majú skreslené predstavy o práci v banke. Na týchto zamestnancov sú prirodzene kladené rovnaké požiadavky ako na ostatných, a to odborne a zodpovedne narábať s peniazmi klientov a poskytovať kvalitné poradenstvo a služby.

Už z podstaty veci je nemožné, aby takýto zamestnanec dosahoval kvalitou rovnaké výsledky práce ako kvalifikovaný zamestnanec s ekonomickým vzdelaním alebo praxou. Nízke mzdy, kumulovanie práce viacerých ľudí na jedného zamestnanca, nepreplácané nadčasy a silný tlak na predaj produktov potom spôsobujú, že títo ľudia prehodnocujú svoje rozhodnutie pracovať v banke už počas prvého roka po nástupe.

Vysokú fluktuáciu dokazujú aj štatistiky za posledné obdobie. Fluktuácia v Slovenskej sporiteľni dosiahla za rok 2018 hodnotu 12,5 %, vo VÚB 20 % a v ČSOB 17,9 %. UniCredit v roku 2018 opustilo takmer 18 % zamestnancov. Výnimkou nie je ani výskyt pobočiek, kde sa behom jedného roka vymení celý personál.

"Ja sa pýtam, akú kvalitu bankových služieb môžu klienti očakávať od neskúsených zamestnancov, ktorým chýba prax a vedenie? Tu šesťmesační zamestnanci zaúčajú dvojmesačných," reaguje na situáciu Svetozár Michálek, predseda odborového zväzu pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva. Podľa Michálka je neprijateľné, že Slovenská banková asociácia odmieta situáciu riešiť.

Ak chceme aj v budúcnosti naďalej poskytovať ľuďom odbornú a zodpovednú starostlivosť o ich peniaze, bez vyšších miezd a serióznych pracovných podmienok to nepôjde, tvrdia odborári.
 
Zdroj: OZ pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva, Foto: Ivan Sedlák