Vznikol dvojjazyčný prekladový slovník slovenského jazyka a slovenského posunkového jazyka

14.02.2020 (12:45)

Prístupnosť tohto elektronického slovníka môže pomôcť minimalizovať komunikačnú bariéru medzi nepočujúcimi osobami a inými osobami v styku s nimi.

Na Slovensku vznikol dvojjazyčný prekladový slovník slovenského jazyka a slovenského posunkového jazyka. Na webovej stránke posunky.sk ho spustil Spolok nepočujúcich pedagógov. Ako v rozhovore pre agentúru SITA uviedol predseda spolku Roman Vojtechovský, jeho prístupnosť môže pomôcť minimalizovať komunikačnú bariéru medzi nepočujúcimi osobami a inými osobami v styku s nimi.

Do konca roka 2017 na Slovensku neexistoval prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka, ktorý by obsahoval najmenej 5-tisíc heslových slov a ich zodpovedajúcich posunkov. Spolok nepočujúcich pedagógov sa snažil vytvoriť slovník tak, aby bol dostupný na internete pre každého. Ako podotkol Vojtechovský, hlavným cieľom bolo zverejniť informačno-vzdelávací portál posunky.sk. „Lexikón má slúžiť všetkým osobám s poruchou sluchu a počujúcim osobám, ktoré sa dostávajú do styku s nepočujúcimi osobami napr. úradníci, sociálni pracovníci, policajti, lekári, zdravotné sestry, osobní asistenti, tlmočníci, pedagógovia, rodičia nepočujúcich detí a pod. V slovníku sa nachádzajú aj detské posunky. Je určený aj pre mediálnych tlmočníkov, ktorí nepoznajú napríklad posunky svetových štátov, hlavných miest krajín,“ priblížil Vojtechovský.

Slovník má niekoľko špecifík. Jedným z nich je, že je dvojjazyčný. „Pozostáva z dvoch častí. Jednou je vyhľadávanie zo slovenského jazyka do slovenského posunkového jazyka podľa dvoch možností: podľa hľadaného slova a podľa príslušnej tematickej oblasti. Druhým vyhľadávaním je zo slovenského posunkového jazyka do slovenského jazyka a vyhľadáva sa podľa typu posunku, o ktorý ide: jednoručný, dvojručný symetrický (dve ruky so zhodným tvarom ruky), dvojručný asymetrický (každá ruka má odlišný tvar ruky), následne sa vyberá daný tvar aktívnej ruky a nakoniec príslušná pozícia aktívnej ruky,“ vysvetlil. Ako dodal, špecifikom sú aj štylistické varianty, napríklad v ktorej oblasti Slovenska sa príslušné posunky používajú, ktorá generácia používa dané posunky, aký je pôvod posunku. Videonahrávky jednotlivých posunkov sú demonštrované z predného a bočného profilu a pod každou videonahrávkou príslušného posunku sú slovné informácie napríklad typ hesla, typ posunku, počet aktívnych rúk, vyjadrený pohyb úst, oblasť použitia, konkrétne manuálne časti posunku.

Elektronický slovník aktuálne obsahuje vyše 8-tisíc hesiel. „Máme ešte k dispozícii najmenej 3-tisíc zostrihnutých videonahrávok hesiel, ktoré ešte nie sú vložené do lexikónu. Naším cieľom je, aby lexikón obsahoval najmenej 15-tisíc dostatočných heslových slov a ich zodpovedajúcich posunkov - ekvivalentov,“ uviedol Vojtechovský. Ako dodal, v slovníku stále chýba veľké množstvo posunkov, ktoré sa používa v bežnej posunkovej komunikácii. "Snažíme sa ho neustále doplniť, avšak je to beh na dlhé trate," uzavrel.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia