Zelené pôžičky - prehľad všetkých EKO úverov na trhu

Autor: redakcia
23.01.2023 (09:00)

Banky motivujú ľudí k nákupu ekologických produktov aj zvýhodnenými podmienkami na úveroch. Zelené pôžičky navyše môžete využiť ako doplnkový zdroj financií k štátom poskytovanej dotácii. Banky.sk pripravili prehľad úverov i zliav

Banky na Slovensku začali ponúkať tzv. zelené pôžičky, ktoré sú primárne určené na kúpu technológií a produktov, ktoré predstavujú menšiu záťaž pre životné prostredie a zlepšujú energetickú úsporu nehnuteľností aj vozidiel.

Ide napríklad o:
 • zateplenie domu
 • inštaláciu fotovoltaických panelov
 • získanie energetického certifikátu
 • tepelné čerpadlo
 • solárne kolektory na ohrev vody
 • výmena okien
 • zelená strecha
 • rekuperácia
 • odstránenie azbestu
 • inštalácia tieniacej techniky
 • kúpa elektromobilu alebo hybridného vozidla
So súhlasom NBS banky od októbra 2022 začali poskytovať tzv. „Zelené pôžičky“, ktoré dlžníkom umožňujú tento typ úveru splácať až 120 mesiacov, čo je o niečo dlhšia splatnosť ako pri tradičnom bezúčelovom spotrebnom úvere. Predlžená splatnosť sa týka úverov na obnovu rodinných domov, pričom žiadateľ musí mať podpísanú zmluvu so Slovenskou agentúrou životného prostredia. To znamená, že zároveň žiada aj o štátny príspevok v projekte Obnov dom. Predlžená splatnosť sa nevzťahuje na kúpu elektroautomobilu.

Kto vám poskytne zelenú pôžičku?

Ak plánujete obnoviť starší rodinný dom, rekonštrukciu môžete zafinancovať zelenou pôžičkou a následne môžete požiadať o štátom poskytovanú dotáciu. Časť vynaložených prostriedkov tak získate späť. Slovenská agentúra životného prostredia spolupracuje s viacerými bankami pri poskytovaní úverových produktov, ktoré bude možné využiť na spolufinancovanie obnovy rodinného domu. Aktuálne sú to tieto banky:

VÚB banka: Zelená pôžička

Výška úveru: 500 - 35 000 eur
Splatnosť: 13 - 96 mesiacov

- úrokové zvýhodnenie 2% opoti bežnej pôžičke vo VÚB
- po splnení podmienok vám banka vráti poplatok za poskytnutie úveru
- na preukázanie účelu použitia prostriedkov zo Zelenej pôžičky (=zaslanie dokladov, na čo boli peniaze minulé) má klient 12 mesiacov odo dňa čerpania pôžičky
- možnosť spätného prefinancovania rekonštrukcie a nákupov - banka uzná aj náklady, ktoré ste vynaložili ešte predtým, ako ste požiadali o pôžičku

>> Viac o zelenej pôžičke VÚB

Tatra banka: Úver pre modrú planétu

Výška úveru: 500 - 30 000 eur
Splatnosť: 24 až 96 mesiacov

- pri preukázaní, že ste úverom financovali ekologický produkt, vám banka zníži úrokovú sadzbu o 50% a zároveň vám vráti späť poplatok za poskytnutie úveru. Za ekologické produkty sa považujú napr.: zateplenie fasády rodinného domu, energeticky úsporné okná a dvere, rekuperácia, LED osvetlenie, klimatizácia, kotol na biomasu, riešenie inteligentnej domácnosti, fotovoltaické panely, veterné turbíny, slnečné kolektory, tepelné čerpadlo, bicykel, elektrobicykel, elektrokolobežka, elektromobil a plug-in hybrid vozidlo. Nákup treba zdokladovať faktúrou a dokladom o zaplatení.

>> Viac o Úvere pre modrú planétu

Slovenská sporiteľňa: Spotrebný úver pre budúcnosť

Maximálna výška úveru: 28 000 eur
Splatnosť: max. 10 rokov

- zvýhodnená úroková sadzba
-100% zľava z poplatku za poskytnutie

Úver pre budúcnosť je v podstate bezúčelový spotrebný úver, ktorý môžete využiť na rekonštrukciu staršej nehnuteľnosti. Časť vynaložených prostriedov môžete získať späť zo štátnej dotácie. Samozrejme, ak splňate podmienky.

>> Viac o spotrebnom úvere pre budúcnosť

ČSOB: spotrebný úver

Maximálna výška úveru: 25 000 eur
Splatnosť: 12-96 mesiaov

Ak máte v ČSOB aj bežný účet a využívate ho aktívne, môžete získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu o -1%.

>> Viac o spotrebnom úvere ČSOB

UniCredit banka: Presto úver pre lepší domov

Maximálna výška úveru: 40 000 eur
Splatnosť: 12-96 mesiaov

V UniCredit banke aktuálne prebieha marketingová akcia na spotrebné úvery, v rámci ktorej môžete získať odmenu 400 eur. Podmienky: žiadosť o úver je potrebné podať do 10.2.2023 a do 28.2.2023 úver aj načerpať. Za každých 5000 eur úveru, dostanete 50 eur odmenu.

>> Viac o PRESTO úvere od UniCredit

Základné podmienky pre získanie štátnej dotácie

Podmienky na získanie štátnej dotácie sú jednoznačne stanovené. Vopred si preto zistite, či ich budete alebo nebudete splňať, aby ste zbytočne nepočítali s peniazmi od štátu, ktoré nakoniec nedostanete.

Rodinný dom musí spĺňať tieto podmienky, aby po jeho obnove vám bol vyplatený príspevok z plánu obnovy:
 • Nachádza sa na území Slovenskej republiky.
 • Na liste vlastníctva je evidovaný ako „rodinný dom“.
 • Bol postavený pred 1.1.2013.
 • Je využívaný výlučne, resp. v prevažnej miere na bývanie.
 • V projektovom energetickom hodnotení / energetickom certifikáte je zatriedený ako rodinný dom.
 • Energetická hospodárnosť rodinného domu pred obnovou je určená odborne spôsobilou osobou v projektovom energetickom hodnotení / energetickom certifikáte.
 • Po obnove domu dosiahnete požadovanú minimálnu úsporu energií 30%.

Presne definované podmienky nájdete na stránke obnovdom.sk
 
Foto: redakcia