Zisk UniCredit Bank v Českej republike a na Slovensku v prvom štvrťroku stúpol

09.05.2019 (15:00)

Konsolidovaný zisk UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia dosiahol ku koncu marca 80 mil. eur.

Zisk UniCredit Bank v Českej republike a na Slovensku v prvom štvrťroku rástol. Konsolidovaný zisk UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia totiž ku koncu marca dosiahol 80 mil. eur, čo znamenalo medziročný nárast o 3,4 %. Vyplýva to z údajov uverejnených skupinou UniCredit.

Banka na českom a slovenskom trhu evidovala v prvom kvartáli zlepšovanie výsledkov pri väčšine kľúčových ukazovateľov. Čisté úrokové výnosy medziročne stúpli bezmála o 10 % na 141 mil. eur a čisté príjmy z poplatkov a provízií vzrástli o 4,9 % na 40 mil. eur. Naopak, pokles vykázala UniCredit Czech Republic and Slovakia pri čistých príjmoch z obchodovania o 13,4 % na 28 mil. eur.

Celkové prevádzkové výnosy banky tak medziročne stúpli o 5,1 % na 211 mil. eur. Prevádzkové náklady na druhej strane mierne poklesli o 1,6 % na 66 mil. eur, za čím stojí najmä znižovanie administratívnych výdavkov o 15,9 % na 23 mil. eur. Výdavky banky na mzdy naopak vzrástli o 5 % na 34 mil. eur.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia pritom ku koncu marca evidovala objem úverov 16,022 mld. eur, čo znamenalo oproti rovnakému obdobiu vlaňajška nárast o 4,1 %. Ešte výraznejšie však rástol objem vkladov, a to o 12,4 % na 15,85 mld. eur.

Na Slovensku pôsobí banka ako UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky, ktorá vznikla 1. decembra 2013. Na slovenskom trhu však banka pôsobí od júla 1990, odvtedy prešla viacerými zmenami názvov a vlastníckej štruktúry. Predstavenstvo skupiny UniCredit schválilo projekt zlúčenia dcérskych spoločností v Českej republike a na Slovensku do jednej cezhraničnej banky 13. novembra 2012.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák