Životná poistka kryje aj koronavírus

31.03.2020 (16:15)

Celosvetová pandémia koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19 denne prináša množstvo otázok. Keďže ide o celkom nový vírus, klienti, ktorí majú uzatvorené životné poistenie sa pýtajú, ako je koronavírus poistením krytý.

Koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie, ktoré je považované za chorobu - je teda krytý poisteniami, v ktorých vznikne poistná udalosť z dôvodu choroby.

Allianz – Slovenská poisťovňa kryje koronavírus v zmysle poistných podmienok životného poistenia v týchto prípadoch:

PRACOVNÁ NESCHOPNOSŤ

Ak sa poistený klient nakazí koronavírusom a lekár mu z dôvodu ochorenia COVID-19 stanoví práceneschopnosť (PN), za každý deň trvania PN mu bude vyplatené denné odškodné*

HOSPITALIZÁCIA

V prípade, že poistený klient bude z dôvodu zlého zdravotného stavu spôsobeného ochorením COVID-19 hospitalizovaný, bude mu vyplatené denné odškodné za každý deň pobytu v nemocnici*

CHIRURGICKÝ ZÁKROK

Ak sa poistený klient v dôsledku ochorenia COVID-19 musí podrobiť chirurgickému zákroku, ktorý je uvedený v zozname chirurgických zákrokov príslušných poistných podmienok, bude mu vyplatené poistné plnenie za absolvovaný chirurgický zákrok*

INVALIDITA

Ak sa poistený klient v dôsledku ochorenia COVID-19 stane invalidným a doloží rozhodnutie od Sociálnej poisťovne, Allianz – SP mu vyplatí poistné plnenie za invaliditu*

KRITICKÉ CHOROBY

Ak poistenému klientovi spôsobí ochorenie COVID-19 niektorú zo zoznamu kritických chorôb, Allianz – SP mu vyplatí poistné plnenie za túto kritickú chorobu*

SMRŤ

Ak poistený klient zomrie v dôsledku ochorenia COVID-19, Allianz – SP vyplatí oprávneným osobám poistné plnenie pre prípad smrti zo všetkých poistení, ktoré kryjú riziko smrti a ktoré má poistený klient v rámci životného poistenia dojednané.

„Keďže situácia v súvislosti s koronavírusom sa neustále mení a vyvíja, odporúčame sledovať našu webovú stránku www.allianzsp.sk, kde priebežne aktualizujeme a uverejňujeme všetky nové informácie,“ dodáva hovorkyňa Allianz – SP Lucia Muthová.

* po splnení všetkých podmienok platných pre poistnú udalosť uvedených v poistných podmienkach ako sú napr. uplynutie čakacej doby, uplynutie karenčnej doby a pod.

(Tlačová správa)
 
Zdroj: Allianz - SP, Foto: Ivan Sedlák