Zmena zdravotnej poisťovne je jednoduchá. Zvládnete ju aj cez internet.

Autor: redakcia
14.09.2020 (10:15)

Zmeniť zdravotnú poisťovňu je veľmi jednoduché, pretože veľa byrokratických povinností prešlo z pliec poistenca na zdravotné poisťovne a mnoho procesov sa zdigitalizovalo. V minulosti ste napríklad museli vracať preukaz poistenca starej poisťovni, či oznamovať zmenu poisťovne lekárovi.

Postup pri zmene zdravotnej poisťovne

1. Vyberte si zdravotnú poisťovňu.

Viac o výhodách, ktoré ponúkajú poistencom zdravotné poisťovne sme písali v článku: Ponuka benefitov zdravotných poisťovní na rok 2021. Vyberte si tú poisťovňu, ktorej výhody viete najviac využiť.

>>Zdravotné poisťovne lákajú na benefity. Pozor si dajte na podmienky.
 

2. Vyberte si spôsob podania prihlášky a podajte ju.

Pokiaľ budete potrebovať pomoc pri vyplňovaní prihlášky, zavolajte na kontaktnú linku poisťovne, určite vám pomôžu.
  VsZP Dôvera Union zdravotná poisťovňa
Online prihláška 
(elektronicky podaná aj podpísanáprihláška)
s
Online prihláška
s
Online prihláška
 
Online prihláška
(doručená kuriérom/poštou)*
s
Online prihláška
s
Online prihláška
s
Online prihláška
Telefonická prihláška
(doručená kuriérom/poštou)*
s
0850 003 003
s
0850 850 850
s
0850 003 333
Osobne v pobočke s
zoznam pobočiek
s
zoznam pobočiek
s
zoznam pobočiek
Papierová prihláška zaslaná poštou s s s

*Vyplnenú online prihlášku vám následne doručí na podpis kuriér alebo pošta.

Najrýchlejšie je vyplnenie online prihlášky

Všetky tri poisťovne ponúkajú možnosť vyplniť online prihlášku na webe. Potrebovať budete iba občiansky preukaz. Po vyplnení online prihlášky vám ju prinesie domov alebo do práce kuriér, aby ste ju podpísali.

Vo VšZP a Dôvere navyše môžete online prihlášku podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom a nemusíte čakať na kuriéra a podpisovať ju v papierovej podobe.

Zo starej poisťovne vás už odhlási nová poisťovňa a tiež oznámi túto zmenu vášmu lekárovi.

Pozor na termíny

Ak stihnete podať prihlášku do novej zdravotnej poisťovne do 30.9.2020, jej poistencom sa stanete od od začiatku budúceho roka teda od 1.1.2021. Toto neplatí pre novorodencov a ľudí, ktorí sa vracajú zo zahraničia. Tí sa po podaní a potvrdení prihlášky poisťovňou stávajú poistencami ihneď.

Ak by niekto nestihol podať prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne do 30. septembra, jeho prihláška bude síce platná, ale bude sa považovať za podanú 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. To znamená, že zmena poisťovne prebehne až o rok neskôr teda na začiatku roku 2022.

Ak by si človek zmenu zdravotnej poisťovne rozmyslel, môže vziať podanú prihlášku späť, avšak opäť len do 30. septembra tohto roka.

Kto schvaľuje prihlášky?

Zmenu poisťovne musí schváliť Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Úrad má zo zákona na preverenie prihlášky lehotu do 20. novembra. Ak sa v prihláške nepomýlite, malo by schválenie prebehnúť bez problémov. Po potvrdení prihlášky vám nová poisťovňa vydá preukaz poistenca. Ak máte vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom, poisťovňa vám vystaví iba európsky preukaz zdravotného poistenia. Sú však aj prípady, keď zmenu úrad neschváli.

Napríklad ak človek podá prihlášky do dvoch poisťovní naraz. Ak do 30. septembra jednu z nich nezruší a neoznámi to zdravotnej poisťovni, budú všetky prihlášky považované za neplatné.

Meniť zdravotnú poisťovňu môže človek každý rok. Minulý rok bol rekordný, keď zdravotnú poisťovňu zmenilo takmer štvrť milióna ľudí. Najväčší úbytok poistencov mala štátna Všeobecná poisťovňa, ktorá stratila viac ako 145- tisíc klientov. Naopak súkromné poisťovne si polepšili. Dôvera získala viac ako 68- tisíc nových poistencov a Union 76- tisíc. Čísla o prepoistení v tomto roku budú známe v priebehu novembra.

Povinnosti po zmene poisťovne

Vašou povinnosťou je oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu zamestnávateľovi a zmenu platiteľa poistného ak po podaní prihlášky došlo k zmene. Mali by ste to stihnúť do ôsmych dní od zmeny, čiže do 8. januára 2021. Ak zmenu nenahlásite, hrozí vám od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pokuta až do výšky 331 eur.
 
vaše povinnosti povinnosti poisťovne
- nahlásiť zmenu poisťovne zamestnávateľovi do 8.1.2021
- oznámiť zmenu platiteľa ak prišlo k zmene po podaní prihlášky
- vystavenie preukazu poistenca resp. európskeho preukazu zdr. poistenia
- odhlásenie zo starej poisťovne
- oznámenie zmeny lekárovi

Zdroj: webové stránky VšZP, Dôvera, Union, Foto: Nicole de Khors, Burst.shopify.com