Zmeniť správcu úspor v druhom pilieri by malo byť od budúceho roka jednoduchšie

03.05.2022 (18:40)

Sporiteľ bude môcť zmeniť správcu svojich penzijných úspor po uplynutí jedného roka od vstupu do druhého piliera a následne každých šesť mesiacov od posledného prestupu do inej dôchodkovej spoločnosti.

Ak bude chcieť sporiteľ v druhom dôchodkovom pilieri od začiatku budúceho roka zmeniť dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS), nebude už k tomu potrebovať akceptačný list vydaný Sociálnou poisťovňou. Sociálnej poisťovni sa totiž zruší povinnosť vydávať akceptačné listy sporiteľom. Sporiteľ bude môcť zmeniť správcu svojich penzijných úspor po uplynutí jedného roka od vstupu do druhého piliera a následne každých šesť mesiacov od posledného prestupu do inej DSS. Vyplýva to z návrhu novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorý ministerstvo práce a sociálnych vecí predložilo do pripomienkového konania.

Od roku 2005 do roku 2021 zmenilo DSS priemerne ročne 26-tisíc sporiteľov. „Po odstránení administratívnej a finančnej prekážky možno očakávať zvýšený počet prestupov, ktorý by mal byť ale obmedzený zrušením možnosti vyplácať províziu finančnému sprostredkovateľovi za získanie klienta od inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Povinnosť vydávať akceptačné listy sa pre Sociálnu poisťovňu zaviedla od začiatku roka 2007. Týmto krokom chcela vtedajšia vláda minimalizovať neodôvodnené a nesprávne motivované prestupy sporiteľov medzi jednotlivými správcami penzijných úspor.

Akceptačný list v súčasnosti vydáva Sociálna poisťovňa sporiteľovi, ktorý má záujem prestúpiť do inej DSS. Ak sporiteľ do inej DSS ešte neprestúpil, resp. od jeho posledného prestupu uplynul viac ako jeden rok, vydanie akceptačného listu je bezplatné. V ostatných prípadoch za vydanie akceptačného listu sporiteľ platí 16 eur.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák