Zmeny v sadzobníku ČSOB od 1.9.2017

Autor: Redakcia Banky.sk
16.08.2017 (08:50)

Menia sa podmienky na získanie zľavy k študentskému účtu. Okrem toho sa mení aj výška poplatku za urgentné vyjadrenie.
Študentský účet FUN
budete mať zdarma v týchto prípadoch:
  • do 30. 9. po skončení školského roka, v ktorom dovŕšite 19 rokov
alebo
  • do 30. 9. po skončení školského roka, v ktorom dovŕšite 24 rokov, ak študujete dennou formou a predložíte potvrdenie o návšteve školy po dovŕšení veku 19 rokov
alebo
  • do posledného dňa mesiaca, v ktorom dovŕšite 28 rokov, ak študujete dennou formou a predložíte potvrdenie o návšteve školy po dovŕšení veku 24 rokov.

Hypotéka

Poplatok za urgentné vyjadrenie k žiadosti o hypotéku je 150 EUR (predtým 100 EUR).

Zdroj: ČSOB, Foto: Ivan Sedlák