Zmeny v sadzobníku poplatkov banky Oberbank AG od 1.1.2016

Autor: Nina Kusá
04.01.2016 (15:30)

V novom Sadzobníku poplatkov nastali zmeny v balíkoch služieb, platobnom styku i v platobných  kartách.Balíky služieb

Banka Oberbank AG v novom Sadzobníku poplatkov zvyšovala ceny. Zmeny uvádzame v nasledovnej tabuľke:

Balíky služieb starý poplatok nový poplatok
Účet Výhoda 3,49 € 4,00 €
Účet Klasik 0,99 € 1,50 €
Účet pre mladých a študentov 1,32 € 1,50 €
 
Výrazné zmeny v novom cenníku nastali najmä vo výpisoch z účtu. Doteraz platilo, že v rámci balíkov služieb bola frekvencia zasielania výpisu poštou štvrťročne, polročne alebo ročne alebo si klient mohol bezplatne prebrať mesačný výpis z účtu v pobočke banky. Od januára si v rámci balíku služieb klienti môžu požiadať o zaslanie výpisu z účtu poštou okrem štvrťročnej, polročnej alebo ročnej frekvencie i mesačný výpis z účtu. Osobné preberanie výpisu v pobočke už nebude bezplatné, ale banka si po novom zaúčtuje príplatok vo výške 1,50 €/výpis.

Základné poplatky za výpisy z účtu (pokiaľ klient nemá aktivovaný balíček služieb) sú nasledovné:

Výpis z účtu starý poplatok nový poplatok
papierový, zaslaný poštou (denne/mesačne/štvrťročne/polročne/ročne) 1,00 €/výpis (denne/týždenne/mesačne) 1,50 €/výpis
príplatok pri osobnom preberaní výpisov v pobočke - 1,50 €/výpis
duplikát výpisu 1,00 €/strana 2,00 €/strana
 
Do nového Sadzobníka poplatkov banka doplnila poplatok za „upomienku pri nepovolenom prečerpaní zostatku na účte (spolumajiteľ účtu)“ vo výške 2,00 €.

Platobný styk

Oberbank AG výrazne zvyšovala poplatky v rámci platobného styku. Zmeny sme prehľadne spísali do tabuľky:

SEPA platobný styk starý poplatok nový poplatok
hotovostný výber 2,50 € 5,00 €
prevodný príkaz v pobočke banky 1,00 € 2,00 €
prevodný príkaz elektronický 0,20 € 0,25 €
urgentný prevod 30,00 € 50,00 €
došlá platba 0,20 € 0,25 €
Trvalý príkaz starý poplatok nový poplatok
zmena/zrušenie trvalého príkazu v pobočke 1,80 € 5,00 €
realizácia trvalého príkazu 0,20 € 0,25 €
Inkaso - na pobočke banky starý poplatok nový poplatok
zmena/zrušenie inkasa 1,80 € 5,00 €
realizácia inkasa 0,20 € 0,25 €
Ostatné poplatky starý poplatok nový poplatok
zadanie výzvy na inkaso elektronicky 0,20 € 0,25 €
PayService (dodatočný poplatok za prevodný príkaz predložený na inom tlačive ako tlačivo banky) 1,00 € 5,00 €
 
Z nového cenníka vypadol poplatok za „zadanie výzvy na inkaso v pobočke banky“ za 1,00 €.

Poplatky za cezhraničný platobný styk (mimo SEPA), platby v cudzích menách i platby mimo Oberbank sa tiež zvyšovali.

Platobné karty

Banka Oberbank AG má vo svojom portfóliu tieto debetné platobné karty: CirrusMaestro (vydávanie nových kariet  bolo ukončené 28.02.2015), Maestro bezkontaktná, MasterCard StandardMasterCard Gold (vydávanie nových kariet bolo ukončené 31.01.2015).

Poplatky za debetné platobné karty banka upravila nasledovne:

CirrusMaestro
· vedenie karty za 0,80 €/mesačne (predtým 0,60 €/mesačne)
· výber z bankomatu ČSOB SK 0,50 € (predtým 0,30 €)
· výber z bankomatu ostatných bánk v SR, EURO zóne a ČSOB CZ 2,00 € (predtým 1,50 €)
· platba u obchodníka (POS terminál) v tuzemsku/ EURO zóne 0,25 € (predtým 0,20 €)
 
Maestro bezkontaktná

· vedenie karty za 0,80 €/mesačne (predtým 0,60 €/mesačne)
· výber zo všetkých bankomatov 1,00 € (predtým 0,90 €)
· platba u obchodníka (POS terminál) v tuzemsku/ EURO zóne 0,25 € (predtým 0,20 €)
· platba u obchodníka (POS terminál) mimo EURO zóny 0,25 € (predtým 0,20 €)

MasterCard Standard
· vedenie karty za 2,00 €/mesačne (predtým 1,99 €/mesačne)
· výber z bankomatu ČSOB SK 0,50 € (predtým 0,30 €)
· výber z bankomatu ostatných bánk v SR, EURO zóne a ČSOB CZ 2,00 € (predtým 1,50 €)
· platba u obchodníka (POS terminál) v tuzemsku/ EURO zóne 0,25 € (predtým 0,20 €)

MasterCardGold
· výber z bankomatu ČSOB SK 0,50 € (predtým 0,30 €)
· výber z bankomatu ostatných bánk v SR, EURO zóne a ČSOB CZ 2,00 € (predtým 1,50 €)
· platba u obchodníka (POS terminál) v tuzemsku/ EURO zóne 0,25 € (predtým 0,20 €)


Hotovostné obchody / Pokladňa

Na pokladni v pobočke si po novom klienti priplatia pri nákupe a predaji valút. Doteraz činil štandardný poplatok 1,50€ + kurzové rozpätie, aktuálne je výška stanovená na 5,00€ + kurzové rozpätie. Poplatok za výber či vklad valút v mene účtu sa zvýšil z 2,50€ na 5,00€. Ak ide o inú menu ako mena účtu poplatok je po novom 5,00€ + kurzové rozpätie (predtým 2,50€ + kurzové rozpätie).

Ostatné bankové služby

V novom cenníku nastali zmeny v poplatkoch za tieto služby:
  • potvrdenie zostatku na účte – bežný účet pre privátnych klientov 10,00 € (predtým 5,00 €)
  • potvrdenie o došlej/odchádzajúcej platbe 10,00 € (predtým 5,00 €)

     
Foto: Ivan Sedlák