Zmeny v sadzobníku poplatkov OTP banky od 1.1.2016

Autor: Nina Kusá
04.01.2016 (15:15)

V novom Sadzobníku poplatkov nastali zmeny v platobných operáciách, debetných platobných kartách či v elektronickom bankovníctve.Platobný styk

Doteraz bol poplatok za bezhotovostný prevod realizovaný v pobočke banky v rámci otp SENIOR konta a otp READY konta vo výške 1,00 €. Po novom sa tento poplatok zvyšuje na 1,20 €.


Debetné platobné karty

Do konca roka platilo, že zmena limitu platobnej karty prostredníctvom elektronického bankovníctva bola bezplatne. V novom Sadzobníku poplatkov si banka aktuálne účtuje za túto službu poplatok 1,00€.

Elektronické bankovníctvo

Štandardne bolo prevádzkovanie služieb Elektronického bankovníctva a Call centra pre OTP konto bez aktivovaného balíka služieb bezplatné, po novom banka uvádza štandardnú cenu 1,00 €. Prevádzkovanie tak bude spoplatnené, ale s aktivovaným balíkom služieb bude bezplatné.

V novom cenníku chýba doterajší poplatok za „náhradné autentifikačné zariadenie GRID kartu“v sume 2,00 €.

Poplatky za zaslanie SMS notifikácie prešli zmenou a sú od 1.1.2016 členené nasledovne:
  • SMS notifikácie zaslané na čísla slovenských operátorov  0,07 €,
  • SMS notifikácie zaslané na čísla zahraničných operátorov  0,20 €.
  • doteraz boli notifikačné SMS za jednotný poplatok  0,07 €
Foto: Ivan Sedlák