Zmeny v sadzobníku poplatkov Poštovej banky od 1.12.2016

Autor: redakcia Banky.sk
01.12.2016 (16:00)

Zmeny v sadzobníku sa týkajú najmä debetných platobných kariet a bezhotovostných platobných služieb.Platobné karty

Debetné neembosované platobné karty: Maestro, Bratislavská mestská karta
Mesačný poplatok za vedenie platobnej karty sa zvyšuje z 0,60 € na 1,00 €.

Debetné embosované platobné karty: MasterCard Gold
Mesačný poplatok za vedenie platobnej karty sa zvyšuje z 2,30 € na 2,50 €.

Poplatky súvisiace s používaním kariet
 • zmena denných limitov sa zvyšuje z 2,50 € na 3,00 €; u predplatených kariet je bez poplatku
 • zmena PIN cez bankomat sa zvyšuje z 2,50 € na  3,00 €
 • opätovné zaslanie PIN sa znižuje z 3,50 € na 3,00 €
 • odblokovanie platobnej karty sa znižuje zo 4,00 € na 3,00 €; u predplatených kariet je bez poplatku
Bezhotovostné operácie s platobnými kartami:
 • poplatok za bezhotovostnú platbu za tovar a služby v SR a v zahraničí sa zvyšuje z 0,15 € na 0,20 €
Výber hotovosti z bankomatu / cez POS terminál:
 • výber z bankomatu Poštovej banky /POŠTOMATU sa mení z 0,25 €/0,33 € na 0,30 €
 • výber z bankomatu inej banky v mene EUR je 2,00 €. Predtým pri výbere cez POS terminál bol poplatok vo výške 1,5% výberu, min. 1,70 € / 3,50 € (platné pre embosované karty)
 • výber z bankomatu inej banky v ostatných menách  je 6,00 € / 2,00 € (platné pre predplatené karty). Predtým bol poplatok vo výške 2% výberu, min. 5,50 €.
Banka už nebude poskytovať núdzové služby pre embosované platobné karty MasterCard Standard, MasterCard Gold, ako sú vydanie náhradnej karty bez poistenia pri pobyte mimo územia SR, núdzovú hotovosť v Európe vo výške 40 €, či núdzovú hotovosť mimo Európy vo výške 133 €.

Hotovostné platobné služby

Vklad väčšieho objemu mincí v EUR na účet v EUR od 101 ks je spoplatený sumou 0,05/10ks (aj začatých), min. 1 €, predtým to bolo bezplatné.

Bezhotovostné platobné služby

Výška poplatku za prijatú platbu sa znižuje z 0,26 € na 0,25 €.

Platby v rámci SEPA krajín

Poplatok za:
 • príkaz na úhradu zadaný elektronicky sa zvyšuje z 0,15 € na 0,20 €
 • zmenu trvalého príkazu (okrem zmeny čísla účtu) sa ruší. Predtým bol poplatok vo výške 0,70 €
 • realizáciu inkasa a trvalého príkazu na úhradu bezhotovostne sa znižuje z 0,26 € na 0,25 €.
 • príkaz na výplatu v hotovosti/realizáciu trvalého príkazu na výplatu v hotovosti sa zvyšuje z  1,30 € na 1,50 €
Príkazy na úhradu mimo SEPA krajín
 • Pri poplatku za cezhraničný príkaz na úhradu sa mení minimálna a maximálna výška poplatku nasledovne:
  na pobočke elektronicky
nová výška poplatku 1 %, min. 10 €, max. 45 € 0,9 %, min. 7 €, max. 40 €
stará výška poplatku 1 %, min. 8,30 €, max. 43,15 € 1 %, min. 6,64 €, max. 39,83 €
 • Poplatok za cezhraničný príkaz na úhradu v prospech klienta Poštovej banky v ČR sa zvyšuje za 3,90 € na 5 €.

Ostatné platobné služby

 • Oznámenie o nevykonaných a odmietnutých úhradách/inkasách sa zvyšuje z 0,30 € na 1,00€/0,50€
 • Ruší sa poplatok za Odvolanie paltby inkasa do 8 týždňov po realizácii, ktorý bol vo výške  5 €.

Vkladné knižky

Výmena poškodenej vkladnej knižky je spoplatná sumou 7 €, predtým to bola 3 €.

Úvery

Výška poplatku za poskytnutie úveru do 31.12.2016 je bezplatne, od 1.1.2017 je 2% z úveru.

Platobné doklady (ePOUKAZ NA ÚHRADU, BANKOVÁ ZLOŽENKA)

Poplatky vyberané v hotovosti od platiteľa za uhradenie bankovej zloženky alebo ePOUKAZu v hotovosti sa zjednotili nasledovne:

  nový jednotný poplatok starý poplatok za ePOUKAZ
do 30,00 € 0,50 € 0,40 €
30,01 € do 150,00€ 0,60 € 0,50 €
150,01 € do 300,00 € 1,50 € 0,70 €
300,01 € do 1 500,00 € 2,50 € 1,70 € (do 5000 €), 3 € (nad 5000 €)
1500,01 € do 30 000,00 € 6,00 € 8,00 €

Poplatky sa vyberajú za uhradenie 1 ks platobného dokladu v hotovosti.
Zdroj: Poštová banka, Foto: Ivan Sedlák