Zmeny v sadzobníku poplatkov Sberbank od 1.6.2017

Autor: redakcia BANKY.sk
31.05.2017 (18:00)

Zmeny v sadzobníku Sberbank sa týkajú balíkov služieb, platobných príkazov i platobných kariet

Balíky služieb

Banka od 1. júna už neponúka balík služieb – MôjÚČETactive2 , tj. s programom poistenia s asistenčnými službami v sume 5,99 €
 
Doručovanie výpisov z bežného účtu a programu služieb
 • Doručenie poštou sa zvyšuje z 0,50 € na 1 €
 • Osobne na pobočke sa zvyšuje z 2 € na 3 €.
Iné služby
Blokácia účtu klienta ba jeho žiadosť (okrem vkladnej knižky) sa zvyšuje z 3,50 € na 10 € za upozornenie.

Platobné príkazy

SEPA platby
Došlé platby sa zvyšujú z 0,17 € na 0,20 €
Platby a vnútrobankové platobné operácie realizované na základe:
 • elektronického príkazu sa zvyšujú z 0,17 € na 0,20 €
 • trvalého príkazu/inkasného príkazu sa zvyšujú z 0,17 € na 0,20 €
Iné poplatky k SEPA platbám
 • Spracovanie žiadosti o vrátenie sumy platby sa zvyšuje z 3,50 € na 5 €.
 • Odvolanie platobného príkazu na žiadosť klienta (pred realizáciou platby) sa zvyšuje z 2 € na 8,50 €.
 • Oznámenie o odmietnutí platobného príkazu/nezrealizovanom inkase sa znižuje z 2 € na 1 €.
Cezhraničné platby
Banka zmenila pásma, od ktorých závisí výška poplatku za cezhraničné platby v EUR. V novom sadzobníku je sú už len dve pásma, a síce do 2000 €  a od 2000,01 €.

Prehľad zmien je uvedený v tabuľkách:
platba na základe elektronického platobného príkazu alebo trvalého platobného príkazu
  Predtým TERAZ
 do 300 € 10 € 10 €
 od 300,01 € do 2000 € 15 € 10 €
 od 2 000,01 € do 15 000 € 30 € 20 €
 od 15 000,01 € do 30 000 € 35 € 20 €
 od 30 000,01 € 45 € 20 €
 
platba na základe príkazu zadaného na pobočke
  Predtým TERAZ
 do 300 € 15 € 20 €
 od 300,01 € do 2000 € 20 € 20 €
 od 2 000,01 € do 15 000 € 35 € 35 €
 od 15 000,01 € do 30 000 € 40 € 35 €
 od 30 000,01 € 50 € 35 €
 
Iné poplatky spojené s cezhraničnými platbami
 • Poplatok za Prijaté cezhraničné platby sa znižuje z 0,30 € na 0,20 €.
 • Odvolanie cezhraničnej platby na žiadosť klienta (pred realizáciou platby) sa zvyšuje z 3,50 na 10 €.
 • Oznámenie o odmietnutí platobného príkazu sa znižuje z 3,50 € na 1 €.
 • Spracovanie žiadosti o vrátenie zrealizovanej platby, zúčtovanie vrátenie platby sa zvyšuje z 20 € na 35 €.

Debetné karty

Zvyšuje sa poplatok za bezhotovostnú platbu platobnou kartou z 0,17 € na 0,20 €.

Obstarávanie cenných papierov

Mimo ponuky

Elektronické bankovníctvo

Zvyšuje za mesačný poplatok za službu Sberbank Onlineza SMS notifikáciu z 0,99 €/účet na 1 €/ účet.
 
Zdroj: Sberbank Slovensko, Foto: BANKY.sk