Zmeny v sadzobníku poplatkov SBERBANK od 16.3.2015

Autor: Nina Kusá
24.03.2015 (17:00)

Počas marca vydala SBERBANK hneď 2 Dodatky k svojmu Sadzobníku poplatkov.

Ak máte poistené svoje spotrebiteľské úvery, budú vás zaujímať zmeny v Dodatku č. 1. Znížila sa výška poistenia schopnosti splácať úver pri balíkoch Basic a Complex. 

Dodatok č. 2 sa dotýka termínovaných vkladov a vkladových účtov. Aktuálne Sberbank už neponúka termínované vkladové účty s viazanosťou 5, 24 a 36 mesiacov. Banka zároveň zrušila vkladový účet s výpovednou lehotou 3 mesiace a nahradila ho iným s výpovednou lehotou 32 dní.


Odporucame
Zdroj: Sberbank, Foto: banky.sk