Zmeny v sadzobníku poplatkov VÚB banky od 1.8.2016

Autor: redakcia Banky.sk
03.08.2016 (13:00)

V novom Sadzobníku poplatkov nastali zmeny v platobných operáciách, platobných kartách ale i v elektronickom bankovníctve.Hotovostné operácie

V rozšírenej ponuke produktov vzťahujúcich sa k VÚB kontám v rámci pobočkových operácií nastala nasledovná zmena. Doteraz bolo možné vkladať na účet mince € do 200 ks a bankovky, po novom je limit mincí do 100 ks. Vklad hotovosti (aj mincí) na účet vedený vo VÚB je v súčasnosti bez poplatku.

Služby spojené s vkladnými knižkami

Servis ku vkladnej knižke (vydanie náhradnej vkladnej knižky v prípade poškodenia, zákaz výplaty z vkladnej knižky) a umorovacie konanie vkladnej knižky je odteraz bez poplatku, predtým za poplatok 7,00 €.

Bezhotovostný platobný styk

V rámci bezhotovostných transakcií sa menia tieto poplatky:
poplatok Stará cena Nová cena
SEPA-Europrevody a SEPA inkasá 1,30 € 1,80 €
urgentné prevody v rámci VÚB 1,30 € 1,80 €
trvalý príkaz (v rámci SEPA krajín), automatický prevod (v rámci SR) – zmena/zrušenie 1,30 € 1,80 €
zrušenie SEPA-Europrevodu a SEPA inkasa pred zúčtovaním 1,30 € 1,80 €
autorizácia na SEPA inkaso (s limitom len v EUR) – zmena/zrušenie 1,30 € 1,80 €
 

Služby k platobným kartám

Za vyhotovenie výpisu a zaslanie poštou v rámci SR klient zaplatí poštovné a obálku. Vyhotovenie a zaslanie elektronického výpisu cez vybrané služby Nonstop banking alebo na e-mailovú adresu bude bezplatné.

Znovuvytlačenie výpisu je aktuálne za poplatok 20 €. Poplatok sa neúčtuje pri reklamáciách výpisov doručovaných poštou, ak sa uplatní v lehote do 30 dní od dátumu vyhotovenia reklamovaného výpisu. Pri kreditnej karte American Express je služba bezplatná.

Poplatok za cezhraničnú konverziu bude vo výške 1,5% z transakcie, predtým 1% z transakcie. Platí pri výbere hotovosti alebo platbe debetnou platobnou kartou v zahraničí s logom Visa. Pri transakciách realizovaných v SEPA krajinách v mene € poplatok za cezhraničnú konverziu banka neúčtuje.

Predaj debetnej platobnej karty VISA EURO<26 končí 31.08.2016.
 


Služby elektronického bankovníctva

Banka mení výšku poplatku za zaslanie SMS správ (upozornenie o pohybe na účte, o zmene zostatku, o použití platobnej karty, o výsledku žiadosti na odvolanie prevodu a SEPA inkasa) na čísla slovenských operátorov na 0,10 €/SMS, predtým za poplatok 0,08 €/SMS. Tento poplatok sa neuplatňuje na prvé telefónne číslo, ak má klient SMS správy zahrnuté v cene konta.

VUB

Neprehliadnite
Foto: Ivan Sedlák