Zmeny v sadzobníku poplatkov VÚB banky od 22.10.2016

Autor: redakcia Banky.sk
21.10.2016 (18:00)

V novom sadzobníku poplatkov sa zmeny týkajú balíkov služieb i úverov na bývanie.

VÚB Účet,  VÚB Účet Magnifica, Flexiúčet

Medzi produkty na dobeh, ktoré sa v rámci konta od 22.10.2016 nepredávajú, banka zaradila tieto produkty:
- vedenie kartového účtu pre kreditnú kartu Flexikarta
- vedenie kartového účtu pre revolvingovú kreditnú kartu Mastercard Standard  
- vedenie kartového účtu pre revolvingovú kreditnú kartu Blue od American Express  
- vedenie kartového účtu pre kreditnú kartu MasterCard Original  
- vedenie kartového účtu pre kreditnú kartu MasterCard Gold 
V rámci konta mohla byť do 22.10.2016 zriadená 1 kreditná karta na majiteľa účtu alebo inú oprávnenú osobu. Od 22.10.2016 nie je možné zaradiť do konta ani už vydané kreditné karty.

VÚB Účet Magnifica

Pri konte VÚB Účet Magnifica banka znižuje počet produktov z rozšírenej ponuky z 5 na 2 až 4 produkty. Účty zriadené do 21.10.2016, ktoré už pred týmto dátumom obsahovali produkty na dobeh z rozšírenej ponuky, môžu obsahovať maximálne 5 produktov z rozšírenej ponuky.

VÚB Úvery na bývanie

Od 17.9.2016 banka ruší hormú hranicu poplatku za poskytnutie úveru (max. 1000 €). Výška poplatku za poskytnutie úveru je aj naďalej 0,80 % z objemu úveru.

Zdroj: VUB, Foto: Ivan Sedlák