10 rokov od pádu banky Lehman Brothers. Stále je dobrý čas investovať

13.09.2018 (14:00)

15. septembra 2018 uplynie 10 rokov od pádu americkej banky Lehman Brothers. Pod jej krach sa podpísali nesplácané úvery na nehnuteľnosti a následná neochota americkej centrálnej banky hodiť jej záchranné lano. Banka skrachovala napriek tomu, že sa považovala za príliš veľkú na to, aby padla.


Trhy zachvátila panika. Americký index Dow Jones spadol za jeden deň o 504 bodov. Ako to už pri panike býva zvykom, všetci chceli predávať. Výpredaje sa neobmedzili len na USA, ale vzhľadom na previazanosť finančných trhov zasiahli takmer celý svet. Hlavné akciové indexy v roku 2008 medziročne poklesli: v USA o 39 % (index S&P 500), v Európe o 44 % (index Eurostoxx 50) a v Japonsku o 42 % (index Nikkei 225). Nastala kríza dôvery – medzi spotrebiteľmi, u podnikov, ale aj bánk. Banky si navzájom nedôverovali, nechceli si preto medzi sebou požičiavať finančné prostriedky a ak áno, tak len za vysoký úrok. Vtedy zasiahli viaceré hlavné centrálne banky – keď znížili úrokové sadzby a dodávali bankám likviditu. Turbulencie na finančných trhoch sa logicky premietli aj do spomalenia ekonomického vývoja na celom svete. Netrvalo dlho a svet sa prepadol do recesie.

Čo sa za 10 rokov zmenilo?

Hlavné svetové ekonomiky sa postupne dostali z dlhej a hlbokej recesie, do veľkej miery za pomoci masívneho uvoľňovania peňazí zo strany centrálnych bánk. Určitý čas to síce trvalo, ale dôvera sa na trhy krok za krokom vrátila. Investori sa zbavili veľkej časti neistoty a znovu získali chuť riskovať, čo sa podpísalo pod rast cien akcií. Ak v roku 2008 prišlo v medziročnom porovnaní k poklesu hodnoty najširšieho amerického indexu S&P 500 o takmer 40 %, v nasledujúcej dekáde zažili investori viac úspešných než neúspešných rokov. Do veľkej miery k tomu prispela extrémne uvoľnená menová politika hlavných centrálnych bánk. Zníženie úrokových sadzieb k nulovým hodnotám prinútilo investorov hľadať iné alternatívy zhodnotenia peňazí a akciový trh im tieto možnosti ponúkal. Posledných päť výsledkových sezón ukázalo, že spoločnosti dosahujú priaznivý trend rastu ziskov a rast cien akcií je (okrem iných faktorov) ťahaný hlavne rastúcou ziskovosťou spoločností.

Už dlhší čas sa vedú debaty o tom, že ceny akcií sú príliš vysoko. Či to je pravda alebo nie, nám môže napovedať pomer P/E, dávajúci do pomeru trhovú cenu akcie k zisku, ktorý na ňu pripadá. Americké akcie nie sú lacné, ale silný rast ziskov spôsobil, že pomer P/E poklesol na 17, čo je v súlade s dlhodobým priemerom. Európske akcie sú s predstihovým P/E necelých 14 oproti svojmu dlhodobému priemeru ocenené s miernou zľavou. Priestor na zisky teda stále existuje, hoci treba rozlišovať medzi jednotlivými sektormi a regiónmi a takisto treba byť pripravený na to, že prípadné zisky akcií už nemusia dosahovať úrovne, na aké sme boli zvyknutí v minulých rokoch.

Aké sú riziká?

Pre eurozónu sa skrývajú hlavne v politickej oblasti (Taliansko či vývoj v Británii po Brexite) a v tom, aký vplyv bude mať colná politika USA na európske firmy. Riziko protekcionizmu nepodceňujeme a v našej investičnej stratégii ho zohľadňujeme. Riziko sa skrýva aj na dlhopisovom trhu, ktorý je charakteristický nízkymi úrokovými sadzbami a relatívne stlačenými maržami. Je to situácia, ktorá pretrváva už dlho a zvykli si na ňu vlády, firmy i spotrebitelia. Výrazný nárast úrokov a kreditných marží by na trhoch mohol spôsobiť turbulencie. Hlavne americké dlhopisové výnosy sa už dostávajú na úrovne, ktoré môžu byť pre časť investorov zaujímavé a môžu tak spôsobiť zníženie atraktivity akciových investícií. Pre niektorých investorov by bolo výhodnejšie investovať peniaze so solídnym „istým“ výnosom do bezpečného aktíva oproti „neistej“ a volatilnej investícii do akcií.

Je stále vhodný čas investovať, ak sme si vedomí spomínaných rizík a možnosti, že príde ku korekcii na trhoch? Odpoveď znie áno. V pozitívnom pohľade na akcie nás utvrdzuje pretrvávajúci priaznivý výhľad ekonomiky a podnikových ziskov a to hlavne v USA. V rámci regionálnej alokácie dávame skôr prednosť USA pred Európou a rozvíjajúcimi sa trhmi. Kroky Donalda Trumpa v oblasti ciel majú totiž zatiaľ dopad hlavne na neamerické akcie. Zo sektorového hľadiska sa nám páčia financie, technológie či energie. Samozrejme, vyššej kolísavosti sa zrejme nevyhneme. A určite zažijeme na trhoch aj korekciu, nedá sa vylúčiť výraznejšie ekonomické spomalenie a dokonca ani kríza. Ale to všetko sú situácie, ktoré sme už v minulosti zažili. Krízy či korekcie tu boli aj budú. To všetko k investovaniu patrí. Treba to mať na pamäti a pripraviť sa aj na tieto výzvy. Dostatočne dlhým investičným horizontom, dobrou diverzifikáciou portfólia a k tomu sa vyzbrojiť trpezlivosťou a disciplínou.

 
Zdroj: ČSOB, Foto: Thom Bradley, burst.shopify.com