2. dôchodkový pilier - prehľad dôchodkových správcovských spoločností a ich fondov

Autor: redakcia
13.01.2020 (12:00)

Donedávna na trhu pôsobilo 6 dôchodkových správcovských spoločností. Od 1.11.2019 je ich o jednu menej. Pripravili sme stručný prehľad všetkých DSSiek a ich fondov.
 

Ako sa orientovať vo fondoch

Všetky dôchodkové správcovske spoločnosti (DSS) ponúkajú sporiteľom garantované - dlhopisové fondy a negarantované - zmiešané, akciové alebo indexové. Aký je mendzi nimi rozdiel?

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú nízku mieru rizika. Majetok v dôchodkovom fonde môžu tvoriť len peňažné a dlhopisové investície.

Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos ako pri garantovanom fonde a zároveň sú ochotní akceptovať vyššiu mieru rizika. Majetok v dôchodkovom fonde môžu tvoriť peňažné, dlhopisové a akciové investície. Akciový negarantovaný dôchodkový fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos ako pri zmiešanom negarantovanom fonde a zároveň sú ochotní akceptovať vyššiu mieru rizika. Majetok v dôchodkovom fonde môžu tvoriť peňažné, dlhopisové, akciové investície a investície uvedené v štatúte dôchodkového fondu.

Indexový negarantovaný dôchodkový fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos a zároveň sú ochotní akceptovať vysokú mieru rizika spojenú s kopírovaním zloženia finančného indexu. Majetok v dôchodkovom fonde môžu tvoriť peňažné investície, akciové investície a finančné deriváty.

Zoznam DSSiek a ich fondov

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Allianz DSS ponúka sporiteľom v 2. pilieri 2 fondy. Na uvedených grafoch vidíte zhodnotenie každého fondu za posledné 3 roky.

GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

1


PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond

2

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

1.1.2019 sa Aegon DSS zlúčila s NN DSS a spolu pôsobia pod názvom NN DSS. S touto zmenou nastala aj zmena portfólia, ktoré má NN v ponuke. Toto je aktuálny zoznam fondov:
 • Solid - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond
 • Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond
 • Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond
 • Index Euro - Indexový negarantovaný dôchodkový fond
 • Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond

3
 

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

VÚB Generali DSS má v ponuke 4 fondy.

KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

4

MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond

5

PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond

6

INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond

7

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky d.s.s., a.s.

DSS Poštovej banky ponúka sporiteľom 3 fondy.
 • STABILITA dlhopisový garantovaný d. f.
 • PROSPERITA akciový negarantovaný d. f.
 • PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d. f.
8

AXA d.s.s., a.s.

AXA d.s.s. ponúka klientom 3 fondy. Na grafe vidno výkonnosť fondov za posledné 3 roky.
 • Dlhopisový garantovaný d.d.f.
 • Akciový negarantovaný a.d.f.
 • Indexový negarantovaný a.d.f.

9
 
Foto: Sarah Pflug, Burst.shopify.com