Ako mať správne nastavený 2. pilier v čase recesie

Autor: redakcia
25.10.2019 (10:25)

Slovo recesia sa skloňuje čím ďalej tým častejšie. Banky.sk oslovili odborníkov na 2. pilier, aby poradili našim čitateľom, ako mať rozložené financie v 2. pilieri, aby dokázali aj v dobe ekonomického spomalenia "vyťažiť" čo najviac.
 

Čo je 2. pilier

Druhý dôchodkový pilier tvorí spoločne s prvým pilierom základ dôchodkového systému na Slovensku. Ich úlohou je zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe. Peniaze spravované v 2. pilieri sú – na rozdiel od tých, ktoré sporiteľ odvádza do Sociálnej poisťovne v rámci 1.piliera – majetkom sporiteľa. To znamená, že sa môžu dediť, investovať a zhodnocovať.

Správcovské spoločnosti majú v ponuke garantované (=konzervatívne, dlhopisové) a negarantované (= akciové, zmiešané a indexové) fondy. Sporiteľ sa rozhoduje, do ktorého fondu bude sporiť. Taktiež sa môže rozhodnúť, že sporiť si bude v dvoch fondoch súčasne. Napríklad do akciového fondu bude posielať 70% svojich príspevkov a do dlhopisového 30% príspevkov.

Už nasporené peniaze vs. nové príspevky

Keď hovoríme o 2. pilieri, treba rozlišovať medzi už nasporenými príspevkami (=majetkom) a novými príspevkami. Málokto vie, že sporiteľ môže už nasporené peniaze (majetok) mať v jednom fonde a nové príspevky posielať do iného fondu. Prečo je to dôležité? “Napríklad preto, lebo v čase ekonomickej recesie nastáva pokles na akciových trhoch a teda naše úspory budú vo väčšom bezpečí v dlhopisových investíciách. Indexové fondy v čase poklesu akciových trhov budú trpieť najviac. A naopak, počas hospodárskeho rastu treba vyťažiť z toho, že akciám sa darí a presunúť úspory práve do akciových investícií, či už prostredníctvom akciových, alebo indexových fondov. Ak presuny nechce sporiteľ realizovať sám, môže sa jednoducho spoľahnúť na odborníkov. Manažér aktívne riadeného akciového fondu totiž tieto zmeny vykoná vo vhodnom čase za sporiteľa,” hovorí Martin Kaňa, generálny riaditeľ Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky.

Na veku záleží

Pre mladých ľudí, ktorí majú do dôchodku veľmi ďaleko, bude vhodná iná investičná stratégia v 2.pilieri ako pre starších ľudí, ktorí do dôchodku pôjdu onedlho. V mladom veku by malo prevažovať sporenie v rizikových negarantovaných fondoch a s pribúdajúcim vekom a rastúcimi úsporami sa postupne presúvať do konzervatívnejších garantovaných fondov.

Sporitelia, ktorí majú do dôchodku viac ako 10 rokov

Odborníci na 2. pilier odporúčajú ponechať nasporený majetok v aktívne riadenom akciovom fonde, pretože kým títo sporitelia pôjdu do dôchodku, akciové trhy určite budú rásť. Rast trhov prevýši ich dočasné krátkodobé výkyvy smerom dole. Nové príspevky by mali posielať do akciového, alebo indexového fondu.

Starší, ktorí majú do dôchodku menej ako 10 rokov

Starším sporiteľom odborníci odporúčajú presunúť svoj majetok do garantovaných dlhopisových fondov. Tieto fondy aj v čase recesie by nemali zažiť pokles ako indexové a sú teda bezpečnejšie z pohľadu ochrany majetku. Hlavne, ak by ste odchádzali do dôchodku práve v čase krízy. Nové príspevky však naďalej môžete posielať do akciových, alebo indexových fondov, lebo v čase recesie nakupujete "lacné "akcie, ktoré po skončení recesie začnú rásť a zabezpečia vám vyššie zhodnotenie.

„Keď hovoríme o akciových fondoch, máme na mysli aktívne riadné fondy, ktorých zloženie majetku môže portfólio manažér prispôsobovať aktuálnej ekonomickej a trhovej situácii“ dodáva M. Kaňa.

V čase recesie odborníci odporúčajú nedržať úspory v indexových fondoch, ktoré kopírujú akciové, pretože riziko poklesu je najvyššie.
  Viac ako 10 rokov do dôchodku Menej ako 10 rokov do dôchodku
Majetok v 2.pileri Akciové fondy Dlhopisové fondy
Nové príspevky do 2. piliera Akciové fondy Akciové fondy

Ako si môžem presunúť úspory v 2. pilieri?

Cez online rozhranie na webovej stránke svojej DSS, cez hotline, prípadne v pobočkách zmluvných finančných inštitúcií si sporiteľ môže kedykoľvek overiť , do akých fondov si sporí a v ktorých fondoch má uložený majetok. Zároveň môže vykonať presun majetku a nastaviť si vyhovujúci fond na nové príspevky.

Zdroj: Dôchodková správcovska spoločnosť Poštovej banky, Foto: redakcia