Občania a podnikatelia (fyzické osoby) od 18 rokov