Ak je majiteľ účtu študentom, pričom štatút študenta je potrebné dokladovať potvrdením o štúdiu na strednej alebo vysokej škole.

100% zľava pre účty zriadené od 2.5.2017 prostredníctvom Consumer Finance Holding po dobu 12 mesiacov od zriadenia účtu pri riadnom a včasnom splácaní akéhokoľvek úveru poskynutého spoločnosťou Consumer Finance Holding.