skutočné náklady: max. 0,5% resp. 1% z predčasne splatenej sumy