Produkty

Kreditné karty


BankaTatra banka
Názov produktuVISA štandard
Druh produktumedzinárodná kreditná karta
Ročný poplatok za hlavnú kartu30,00 €
Zľava z poplatku ak zaplatíte kartou aspoň 150 € mesačne, máte nárok na 50% zľavu z poplatku za kartu
ak zaplatíte kartou aspoň 300 € mesačne, máte nárok na 100% zľavu z poplatku za kartu
Ročný poplatok za dodatkovú kartu 6,00 €
Minimálny limit čerpania 650,00 €
Maximálny limit čerpania 5000,00 €
Základný úrok v % p.a. 18,80%
Sankčný úrok v % p.a. 26,80%
Minimálna výška splátky 5% z dlžnej sumy, min. 15 €
Bezúročné obdobie 47 dní
Denný limit na hotovostný výber 1000 € / týždeň
Výber z bankomatov vlastnej banky 5,00 €
Výber z bankomatov inej banky 15,00 €
Výber z bankomatov v zahraničí 15,00 €
Výber na pobočke 15,00 €
Platba kartou 0,00 €
Platnosť karty v rokoch -
Infolinka pre volania v SR 02/6866 1000, 0903 903902, 0906 011000, 0850 111100
Infolinka pre volania zo zahraničia 421 2 6866 1000, 421 850 111 100
Podmienky získania Kreditnej karty Trvalý pobyt na území SR; Vek od 18 do 65 rokov v deň podania žiadosti; Dokladovanie solventnosti a trvanie zamestnaneckého pomeru min.za obdobie 3 mesiacov potvrdené zamestnávateľom; Ak FO-podnikateľ, musí preukázať existenciu oprávnenia na podnikanie v SR min. za obdobie 2 rokov a solventnosť na základe potvrdenia o príjme z podnikateľskej činnosti za posledný rok potvrdené príslušnými inštitúciami.
Výhody Žiadateľ nemusí mať vedený účet v Tatra banke; Možnosť požiadať o vydanie dodatkovej karty (napr. manžel/ka, deti, druh/žka a pod.) za výhodný poplatok; Možnosť využitia rodinného cestovného poistenia.
Pri bezhotovostnom nákupe môžete vyčerpať úver jednorazovo, pretože kreditná karta VISA vás neobmedzuje dennými limitmi, len výškou disponibilného celkového úverového rámca.
Zľava z poplatku: 50% pri mesačnom objeme platieb nad 150 €, zľava 100 % pri objeme nad 300 €.
 
Možnosti použitia karty Bezhotovostný nákup tovaru a služieb; Výber hotovosti v bankomatoch a v bankách označených logom VISA; Rezervovanie / objednanie tovaru a služieb (telefón, pošta, internet); Platba prostredníctvom tzv. "samoobslužných terminálov"; Služba ORANGE Teleplatba; Služba EASY Platba
Sadzobník platný od31.3.2023
Úrokové sadzby platné od13.3.2023