Rudolf Autner

projektový manažér nezávislej konzultačnej spoloč. Cortes, Smith & Co.
Odpoveď: Nie
Riešením nie je zachranovať banky, ale dostať ich podnikanie do rámca, do ktorého patrí. Banky by mali byť postupne vytlačené z priestoru, v ktorom podnikajú ich klienti. Tam kríza začala, tam treba hladať aj riešenia. Keby tento koncept prijal regulátor v USA, mohli sme aj v Európe byť ovela ďalej. Teraz nás to tu len čaká.