Branislav Zlatý

manažér oddelenia Financial Advisory
Deloitte Advisory
Odpoveď: Áno
Írsko sa po kolapse realitného trhu a príchode svetovej finančnej krízy, dostalo do veľmi zložitej situácie. Neviem si predstaviť, že by nezachránilo, kľúčové bankové inštitúcie a riskovalo reťazovú reakciu, ktorá by mohla mať katastrofálne dôsledky pre írsku ekonomiku. Írsko momentálne rieši dôsledky kreditno-realitnej bubliny, ktorej malo zabrániť pred 4-5 rokmi. Bohužiaľ v súčasnosti už pre Írsko neexistuje rýchle a bezbolestné riešenie