Peter Mihók

predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Odpoveď: Neviem
Na jednej strane som si vedomý toho, že dobre riešenia v tejto situácií neexistujú. Na strane druhej Írsko v danej situácií asi ani nemá iné riešenie. Cesta vedie cez nastavenie nových a záväznych parametrov pre
podnikanie bánk inak sme na najlepšej ceste do pekla.