Peter Mihók

predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Odpoveď: Neviem
Neviem. Na jednej strane to považujem za ústretový krok voči klientom a tiež za znižovanie často zložitých barier pri poskytovaní úverov. Na druhej strane nie som si celkom istý, že to automaticky povedie k zníženiu úrokov pri hypotékach.