Branislav Zlatý

manažér oddelenia Financial Advisory
Deloitte Advisory
Odpoveď: Áno
Áno. Zdaňovanie bankových pasív/ aktív má priamy dopad na profitabilitu banky. Mysíim si, že na konkurenčnom trhu bankové inštitúcie budú musieť čiastočne absorbovať tento nárast nákladov. Riziko takéhoto radikálneho opatrenia vidím najmä v poklese aktivity bánk a prehodnotenie pomeru prijímaného kreditného rizika a z neho vyplývajúceho výnosu v úverových portfóliach bánk. Implikácie pre podniky a ekonomiku sú zrejmé.