Rudolf Autner

projektový manažér nezávislej konzultačnej spoloč. Cortes, Smith & Co.
Odpoveď: Áno
Áno. Všetky kroky tohto typu povedú k zvyšovaniu poplatkov, pretože to je jediné logické premietnutie regulátornej zaťaže do ceny produktov. Dôležité však je, aby sme nazývali ekonomické javy tými správnymi výrazmi. Takže v tomto prípade by ten výraz znel „skryté zdaňovanie vkladov“.