Peter Mihók

predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Odpoveď: Áno
Áno. Je logické, že minimálne časť tohto dodatočného zdanenia pôjde na vrub klientov bánk.