Branislav Zlatý

manažér oddelenia Financial Advisory
Deloitte Advisory
Odpoveď: Áno
Áno, daň z finančných transakcií, ak by bola aplikovaná iba v určitom regióne napr. v Európe, by mohla spôsobiť čiastočný odliv kapitálu na podobne vyspelé trhy, kde by táto daň nebola zavedená. Asi najtvrdšie by boli postihnuté inštitúcie s krátkodobobým investičným horizontom ako napr. hedge fondy, ktoré však dodávajú trhu potrebnú likviditu a významne prispievajú k efektívnemu fungovaniu finančného trhu. Dôsledkom zavedenia dane z transakcií by zrejme došlo aj k zvýšeniu požadovanej výnosnosti z investovaného kapitálu a tým pádom aj k zdraženiu financovania spoločností z externých zdrojov.