Peter Mihók

predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Odpoveď: Nie
Nie. Európska Únia stále predstavuje 2 najsilnejšiu ekonomiku na svete. Tam, kde sú ekonomické a priemyselné aktivity, tam sa dari aj finančnému kapitálu, ktorý z nich profituje.