Branislav Zlatý

manažér oddelenia Financial Advisory
Deloitte Advisory
Odpoveď: Nie
Nie. Plávajúce úrokové sadzby na hypotéky a iné komerčné úvery sú upravované automaticky, zmenou bázickej úrokovej sadzby EURIBOR/EUR LIBOR na trhu. Hypotéky s fixovanou úrokovou sadzbu sú predovšetkým ovplyvnené výhliadkami a očakávaným vývojom monetárnej politiky ECB. Tá je v poslednom obdbobí charakterizovaná obozretnosťou voči rastúcim inflačným rizikám, a preto trhové swapové sadzby relevantné pre hypotéky takisto stúpajú. Banky sa logicky budú brániť voči kompresii úrokových marž