Peter Mihók

predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Odpoveď: Nie
Nie. Slovenský finančný trh bude musieť automaticky reagovať na zmenu bazickej úrokovej sadzby ECB. Z dlhodobého hľadiska bude cena peňazí zrejme rást.