Branislav Zlatý

manažér oddelenia Financial Advisory
Deloitte Advisory
Odpoveď: Nie
Určite nie. Banková daň je predovšetkým nástrojom financovania deficitov štátnych rozpočtov a verejného dlhu, jasným dôkazom je napríklad Maďarsko. Na Slovensku ani nedošlo k záchrane bánk zo štátneho rozpočtu a preto tento argument na zavedenie dane neobstojí.