Peter Mihók

predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Odpoveď: Neviem
Neviem. Ale usudzujem z charakteru tejto dane, že vo finále bude príjmom štátneho rozpočtu.