Peter Mihók

predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Odpoveď: Nie
Nenazval by som to cenovou vojnou. Ide o normálny vývoj na peňažnom trhu, ktorý je viazaný v našom prípade na politiku ECB. Všeobecne si myslím, že obdobie lacných peňazí momentálne končí.