Andrej Zaťko

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Poštová banka
Odpoveď: Nie
Nepredpokladám, že by sa boj o klienta aj prostredníctvom sadzieb tak skoro skončil, práve naopak. Domnievam sa, že v poslednom čase sa výrazne zostruje, o čom svedčí aj fakt, že niektoré bankové domy znovu začínajú využívať praktiky hraničiace s etickým správaním sa na trhu, kedy napr. neuvádzajú sadzby v p.a., ale tendenčne zverejnia sadzby na dlhšie obdobie tak, aby mohli ukázať čo najvyššie číslo. Je však potešujúce, že aj samotní klienti sú už oveľa zrelší a skúsenejší, ako tomu bolo v minulosti a vedia porovnávať porovnateľné. Klient si už dnes vie vážiť a oceniť, ak jeho banka nezavádza a bojuje o neho čestne. Takú skúsenosť máme my s našimi klientmi.