Branislav Zlatý

manažér oddelenia Financial Advisory
Deloitte Advisory
Odpoveď: Nie
Nie. Intervencie ECB na sekundárnom trhu štátnych dlhopisov sú len opatrením krátkodobej stabilizácie trhu, s cieľom odvrátiť paniku investorov. Skutočným riešením bude až kombinácia reštriktívnych fiškálnych opatrení na úrovni jednotlivých štátov a prípadnej reštrukturalizácie dlhu, podobne ako tomu bolo v prípade Grecka.