Peter Mihók

predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Odpoveď: Nie
Nie. Toľko zdrojov ani ECB nemá. Ale vnímam to ako pozitívny signál Európskej Centrálnej banky nastoliť dôveru v schopnosť jednotlivých krajín a európskych inštitúcií riešiť súčasné problémy, ktoré súvisia nielen s európskym hospodárskym priestorom, ale čím ďalej, tým viac s globálnym finančným systémom a virtuálnou ekonomikou.