Peter Mihók

predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Odpoveď: Nie
Žiadna centralizácia zatiaľ nevyriešila ekonomické a finančné problémy. Na druhej strane prísne sankcie vrátane najvyšších za nerešpektovanie pravidiel bývajú vždy účinné. Riešenie súčasnej krízy je v oveľa zodpovednejšom prístupe politickej sféry k rozpočtovým pravidlám, vo výkonnosti jednotlivých ekonomík a v znižovaní podielu špekulatívnej a virtuálnej ekonomiky na globálnych ekonomických procesoch.