Rudolf Autner

projektový manažér nezávislej konzultačnej spoloč. Cortes, Smith & Co.
Odpoveď: Áno
Áno. Tomu by však mala predísť pravdivá výpoveď, ktorú pozná každý študent ekonómie. A to, že nemôže byť stabilná mena tam, kde má jeden guvernér centrálnej banky s dlhodobými cieľmi hrať na jednu bránu so sedemnástimi ministrami financií s cieľmi na krátke volebné obdobie. Euro je projekt pre prostredie EÚ ako superštátu. A tomuto projektu európania povedali zatiaľ svoje „nie“. Improvizácia, ktorej sme svedkami iba podčiarkuje fakt, že politici mocnosti nemajú odvahu povedať, kam je potrebné ísť hľadať priestor pre stabilitu. Takže, alebo postúpime v ďalšom zjednocovaní fiškálnych predstáv v európskom menovom priestore alebo budeme svedkami ďalšieho oslabovania spoločnej meny. Hľadanie riešení v nových menových systémoch, ktoré budú mať naprogramovanú rovnakú chybu je úsmevne a hlavne nie je pravdivé. Zdá sa však, že zatiaľ smerujeme k systému „Zväzu európskych kapitalistických republík“, než k skutočnému riešeniu.“