Rudolf Autner

projektový manažér nezávislej konzultačnej spoloč. Cortes, Smith & Co.
Odpoveď: Áno
Zdá sa mi rozhodne správnejšie rekapitalizovať banky a odpisovať dlhy s diskontom, než posielať peniaze dlžníkovi na splácanie.