Branislav Zlatý

manažér oddelenia Financial Advisory
Deloitte Advisory
Odpoveď: Nie
Nie. Z dlhodobého hľadiskanie je možné udržať fiškálnu stabilitu vo vysoko zadĺženej krajine ako je Taliansko, pokiaľ požadované výnosy do doby splatnosti dlhopisov budú rásť a deficit verejného rozpočtu nebude klesať. Situácia je o to horšia, že dramatické zlepšenie rastu ekonomiky v Eurozóne v najbližšom období nemožno očakávať. Istou nádejou pre Taliansko je nová vláda, ktorá by mala byť orientovaná na dosiahnutie potrebných makroekonomických cieľov. Celkovo si však myslím, že bez fiškálnych reforiem na úrovni Eurozóny nebude možné raz a navždy vyriešiť dlhovú krízu v Európe.